TRENING OSOBISTY

Trening personalny (osobisty)  jest to indywidualnie dopasowany trening do potrzeb klienta. Podczas zajęć trener pracuje indywidualnie z klientem biorąc pod uwagę jego wiek, płeć, typ budowy morfologicznej, stan zdrowia, poziom sprawności fizycznej, a także podczas pracy i planowania bierze pod uwagę jego nawyki żywieniowe i wiele innych zmiennych by określić jego predyspozycje oraz kierunki dzięki, którym podczas zindywidualizowanych treningów najłatwiej i najszybciej osiągnąć wyznaczone cele. Trener nie tylko ułoży plan ćwiczeń dla Ciebie, będzie czuwał nad bezpiecznym ich wykonywaniem, ale również będzie motywował Cię do pracy tak byś się nie poddał i wytrwale dążył do wyznaczonego celu, by Ci to ułatwić dopasuje godziny zajęć w dogodnym dla Ciebie czasie. Podczas pierwszego spotkania jest przeprowadzany wywiad dotyczący Twojego stanu zdrowia, trybu życia, poziomu sprawności i aktywności fizycznej, nawyków żywieniowych, określamy Twoje cele i ustalamy plan spotkań.

Jeśli chcesz szybko osiągnąć wyznaczone cele, brak Ci motywacji, chcesz by treningi były dopasowane do Twojego planu dnia, praca w grupie jest dla Ciebie krępująca trening personalny z całą pewnością spełni Twoje oczekiwania.

Dla zwiększenia Twojej wygody, oferujemy również treningi personalne z dojazdem do klienta za dodatkową opłatą ustalaną indywidulanie w zależnści od miejsca zamieszkania.

Trening personalny

Jednorazowo godzina 120 zł           

Karnety:

4 x 1h  400 zł = 100 zł/h

8 x 1h  720 zł = 90 zł/h

Na wykorzystanie pakietu masz jeden miesiąc liczony od pierwszego treningu.